Oferta

PODSTAWOWA OFERTA

Poniżej przedstawiamy Wam naszą ofertę, która z pewności pomoże Wam poprawić efektywność energetyczną budynku, a także nakieruje na wybranie optymalnego rozwiązania.

TERMOWIZJA

Wykonujemy badania termowizyjne w oparciu o normę PN-EN 13187:2001, w celu kontroli zewnętrznej izolacji termicznej budynków oraz lokalizacji mostków cieplnych.

TESTY SZCZELNOŚCI „BLOWER DOOR”

Test szczelności BLOWER DOOR to bezinwazyjny pomiar przepuszczalności powietrznej budynków, wykonywany za pomocą wentylatora, umieszczonego zazwyczaj w drzwiach zewnętrznych lub oknie.

AUDYT ENERGETYCZNY

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

INNE USŁUGI NASZEJ FIRMY

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

INTELIGENTNY DOM ( Firma F&Home )

Sterowanie funkcjami domu czy biura jeszcze nigdy nie było tak proste. Nasze systemy zrobią to za ciebie.

Firma świadczy również usługi doradcze w zakresie technicznego wykonania robót budowlanych:

  • doradztwo oraz wyceny termomodernizacji
  • kosztorysowanie budów (np. pod dotację)
  • nadzór nad pracami budowlanymi
  • pełnienie funkcji kierownika budowy wraz z prowadzeniem i nadzorowaniem budowy
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego